รับสร้างโกดัง โรงงาน ทั่วประเทศ

โกดัง สำเร็จรูป คืออะไร?

โกดังสำเร็จรูป คือ การก่อสร้างด้วยการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ มากกว่า 90% ที่โรงงาน ควบคู่กับการทำฐานรากที่หน้าไซต์งาน เมื่อเสร็จแล้วชิ้นส่วนสำเร็จรูปของอาคารจะขนส่งเข้าไปประกอบที่หน้างานและสร้างเสร็จภายในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น โกดังสำเร็จรูป สามารถใช้เป็น คลังสินค้า โรงงาน และสถานที่ทำงานได้ตามที่ต้องการ

หมวดสินค้า

สินค้าล่าสุด